Hakkımızda

HUBUDER

HUBUBAT TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ (HUBUDER) hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak ve tahıl ticaretinde sektör ve ülke menfaatlerine katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulmuştur. 

Hubuder’in amacı; demokrasi, hür teşebbüs, fikir ve inanç özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmak suretiyle üyeleri arasında dayanışmayı teşvik etmek ve serbest ticarete yönelik engellerin kaldırılması için girişimlerde bulunarak hububat ticaretindeki potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede sektörün uluslararası entegrasyon ve rekabet gücünün arttırılması için çalışmalarda bulunur, kamu ve özel sektör arasındaki eşgüdümü sağlar, kamuoyu ve resmi kuruluşlar nezdinde sektörü temsil eder, tahıl ticaretini ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ve ilgili mercilere duyurur,üyeleri arasında ticaretin geliştirilmesi, ortak etik kurallar ve kontratlar oluşturulması için faaliyetlerde bulunur.

Agron Tarım Ürünleri Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. sahibi Gülfem Eren başkanlığında kurulan HUBUDER’in Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşmaktadır. Intermil Un Gıda San.ve Tic. A.Ş’den Erol Yahya, Başkan Yardımcısı görevini üstlenirken,Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri; Promaksgrain Endüstri Tarım Ürünleri ve Gıda San Ticaret A.Ş.’ den Salih Yeşilbaş, Rotel İç ve Dış Ticaret A.Ş.’den Rint Akyüz, Ankara Un Sanayi’nden Osman Kaçar, Cp Standart Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’den Ayhan Kindap ve Tiryaki Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. den Batuhan Erçetin’den oluşmaktadır.

Derneğin ilk Genel Kurul’u 6.4.2013 tarihinde yapılmış olup, hali hazırda 67 üyesi bulunuyor.

Phone: +90 (212) 265 05 71-72
Fax: +90 (312) 285 45 47 +90 (212) 265 05 73
hubuder@hubuder.org.tr