TMO 2021 Yılı Buğday ve Arpa Fiyatlarını Açıkladı

TMO 2021 Yılı Buğday ve Arpa Fiyatlarını Açıkladı

–  Makarnalık Buğday No:2    ;  2.650  TL/Ton,

–  Ekmeklik Buğday No:2       ;  2.450  TL/Ton,

–  Arpa                                     ;  1.950  TL/Ton.

Phone: +90 (212) 265 05 71-72
Fax: +90 (212) 265 05 73
hubuder@hubuder.org.tr